Vi är ett försäkringsbolag
med tillstånd av Finansinspektionen

Vi utmanar tillsammans med våra samarbetspartners de etablerade aktörerna på sakförsäkringsmarknaden genom att vara helt digitala, transparenta och använda effektiva processer för att skapa en ny och digitaliserad försäkringsmarknad.

Vi agerar riskbärare och erbjuder en kostnadseffektiv flexibel lösning för våra samarbetspartners som vill erbjuda försäkringsprodukter utan att tappa kontrollen och ägandet till kunden. Genom våra öppna API:er möjliggör vi integrering av våra försäkringserbjudanden i våra partners kundresa.Vi är ett försäkringsbolag med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsrörelse i enlighet med försäkringsrörelselagen (2010:2043). Vi har tillstånd för alla försäkringsklasser inom sakförsäkring med undantag för kredit- och garantiförsäkring.

Kontakta oss

Har du frågor om Eir, skador eller tycker att vi gjort fel på något sätt – kontakta gärna oss!

Läs mer