Vill du få kontakt med oss?

info@eirforsakring.se

Vill du få kontakt med oss rörande en skada?
skador@eirforsakring.se

Distributionspartners

Om du inte är nöjd

Tycker du att vi har gjort något fel kan du kontakta Eirs klagomålsansvarige för att få ditt ärende omprövat av oss. Du kontaktar henne via mail alternativt via telefon. Vi kommer att behöva ditt namn, din adress, ditt skadenummer, telefonnummer och såklart, en förklaring till varför du inte är nöjd. Vår klagomålsansvarige kommer att gå igenom ärendet och kontakta dig inom 14 dagar för att informera dig om hur Eir ser på ärendet. Om vi, av någon anledning, inte har möjlighet att kontakta dig inom 14 dagar kommer vi åtminstone att kontakta dig inom utsatt tid och förklara varför vi inte kommer att hinna svara dig och när du kan förvänta dig ett svar. Vår klagomålsansvarige kommer att meddela dig vilka åtgärder som vidtagits och redogöra för Eirs ställning i klagomålet.

Kontaktuppgifter till Eirs klagomålsansvarige
klagomal@eirforsakring.se

Om du vill få ditt ärende prövat av annan part

Om du av någon anledning fortfarande inte är nöjd efter att du fått svar från Eirs klagomålsansvarige, kan du få ditt ärende prövat av annan instans så som:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Här kan du som privatperson få försäkringsfrågor prövade gratis. Undantag är medicinska bedömningar och ärenden som behandlats i domstol.
Adress: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm,
telefon +46(0)8 508 860 00

Nämnden för rättsskyddsfrågor (FNR)
Här kan du pröva omfattningen av en rättsskyddsförsäkringen, fråga om ersättningsanspråk relaterade till det och trafikförsäkring samt fråga om överprövning av ombuds lämplighet. Adress: Svensk Försäkrings Nämnder, Box 24067, 104 50 Stockholm,
telefon +46(0)8 522 787 20

Trafikskadenämnden
Här är vissa prövningar obligatoriska och ska alltid prövas av nämnden. Gäller det en obligatorisk prövning hjälper Eir dig. Nämnden är fristående från alla försäkringsbolag och finns för att skapa en enhetlig och skälig personskadereglering inom trafikförsäkringen. Är prövningen inte obligatorisk har Eir ingen skyldighet att inhämta nämndens utlåtande. Adress: Trafikskadenämnden, Box 24048, 104 50 Stockholm.

Domstol
Du kan alltid få en tvist prövad av tingsrätten. De flesta försäkringar innehåller även en rättsskyddsförsäkring som kan ersätta delar av rättegångskostnaderna.

 

Jobba hos oss

Vi är i en växande fas och stänger inga dörrar för nya kollegor. Tror du att du kan tillföra något till vårt team men att det inte finns en position ute på hemsidan som passar just dig? Tveka inte att höra av dig till oss ändå. Vem vet, du kanske är exakt den vi söker.

Skicka ett mail till amanda.norberg@eirforsakring.se om du har några funderingar.