Helägt dotterbolag till
Eir Invest Holding AB

Eir Försäkring AB (Eir) är ett helägt dotterbolag till Eir Invest Holding AB, org. 559266-0625, som är ett försäkringsholdingsföretag med Eir som sitt enda dotterbolag. De två företagen bildar tillsammans Eir Gruppen och har i stort genomsam ledning.

Här hittar du årsrapporter för Eir. Du hittar även rapporter om solvens och finansiell ställning, så kallad SFCR (Solvency and Financial Condition Reports) som redogör för det regulatoriska solvenskapitalkravet (SCR). SCR fastställer den kapitalnivå där Eir kan bedriva sin verksamhet utan reglerade ingripanden och är således utgångspunkten när den nödvändiga kapitalnivån beaktas.

Kontakta oss

Har du frågor om Eir, skador eller tycker att vi gjort fel på något sätt – kontakta gärna oss!

Läs mer