#1 Digital
försäkringspartner

Läs mer

Vi är Eir

Vi utmanar tillsammans med våra samarbetspartners de etablerade aktörerna på skadeförsäkringsmarknaden genom att vara helt digitala, transparenta och använda effektiva processer för att skapa en ny och digitaliserad försäkringsmarknad.

Vi agerar riskbärare och erbjuder en kostnadseffektiv flexibel lösning för våra samarbetspartners som vill erbjuda försäkringsprodukter utan att tappa kontrollen och ägandet till kunden.

Läs mer

Vi erbjuder

Låga kostnader

Eget ägande av kunder

White label

Öppna APIer

Digitala och
automatiserade betalningar

Samarbeten för
aktörer i alla storlekar

Snabb produktförändring

Färdiga digitala lösningar

Vårt namn

Eir startades i Norden.

Historier om Eir är många och mystiska. I den nordiska mytologin är Eir läkekonstens gudinna. Eir helar och skyddar. För att hela använder hon en vit blomma. Enligt en annan historia är Eir en av de nio tärnorna som omger Lyvjaberg – Läkedomsberget. Andra säger att Eir är en valkyria, en kvinna som tar de döda från slagfältet och upp till gudarnas värld.

Vi använder oss inte av en vit blomma, men vi erbjuder White Label. Precis som tärnan Eir omger Läkedomsberget vill vi också omringa våra partners genom att vara den bästa digitala försäkringspartnern. Genom att effektivisera processer vill vi ta våra partners från slagfältet till gudarnas värld. Oavsett metafor vill vi beskriva hur den nya försäkringsvärden kan se ut och skapas tillsammans med oss.